Uzman Dr. Duran Yazıcı, Epilepsi, Migren, Tuzak Nöropatiler, Vertigo alanlarında güncel tedavi metodları özel ilgi alanlarım arasındadır.
Görüşlerinizi Paylaşın

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu nedir?
Karpal tünel sendromu median sinir ismi verilen kol sinirinin el bileğinde karpal tünel olarak adlandırılan bir kanalın içinde sıkışmasına verilen isimdir.
Karpal tünel sendromu neden olur?
Bu sendrom median siniri ezen veya sıkıştıran herhangi bir hastalıktan dolayı olabilir. Sıklıkla altta yatan bir hastalık da bulunmayabilir. Karpal tünelde ödem oluşturan durumlarda (gebelik, tiroid eksikliği gibi) daha sık olarak izlenmektedir. Diyabet gibi sinir hasarı yaratan hastalıklarda da sinirler daha kolay hasara uğrayabildikleri için, bu hastalarda karpal tünel sendromu daha sık olarak izlenmektedir.
Karpal tünel sendromunun sıklığı nedir?
Karpal tünel sendromu toplumda çok sık olarak izlenmektedir. Toplumda her bin kişinin yaklaşık 2’sinde bu hastalık izlenmektedir. Özellikle masa başında çalışan veya tekrarlayan el bilek hareketinin gerektiği mesleklere sahip kişilerde daha sıktır.
Karpal tünel sendromunun belirtileri nedir?
Hastaların tipik yakınması elde gece uykudan uyandıran ağrı ve uyuşmadır. Hasta gece uyanıp ellerini sallama ihtiyacı hisseder. Daha ileri evrelerde bu şikayetler gündüz de olmaya başlar. Sinir harabiyetinin süreklilik kazanması durumunda elin başparmağın bulunduğu yarısında uyuşma ve his kaybı olur. Sinirdeki hasarın devam etmesi halinde elde güç kaybı ve ince işleri yapmada (düğme ilikleme, kalem tutma gibi) güçlükler olmaya başlar. Sinirdeki ezilmenin ortadan kalkmaması durumunda oluşan nörolojik kayıp kalıcı olabilir ve el kaslarında erime de gözlenebilir.
Karpal tünel sendromunun tanısı nasıl konur?
Hastalığın tanısında en önemli faktör yakınmaların şekli ve muayene bulgularıdır. Tanının kesinlik kazanabilmesi için EMG (elektromiyografi) incelemesinin yapılması gerekmektedir. Çok erken dönemlerde EMG’nin de normal çıkabileceğini akılda tutmak gerekir. Karpal tünel sendromu tanısı konan hastalarda özellikle hastalık her iki kolda da varsa tiroid bozukluğu, diyabet, romataid artrit gibi yatkınlık yaratan başka bir hastalık olup olmadığının da araştırılması gerekebilir.


Karpal tünel sendromunun tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Bu hastalığın tedavisinde ilk basamakta karpal tüneldeki ödemi azaltacak ilaçlar ve el bileğini hareketsiz pozisyonda tutacak el bileği atellerinin kullanılması önerilir. Birinci basamak tedaviden faydalanmayan hastalara el bileği içerisine kortizon enjeksiyonu ya da cerrahi uygulanabilir. Özellikle motor sinir harabiyeti olan ve el kaslarında erime olan hastalarda fazla gecikmeden cerrahinin planlanması önerilmektedir.
Kortizon enjeksiyonu nasıl yapılmaktadır?
Kortizon enjeksiyonu el bileğine tek doz olarak yapılmaktadır. Bu tedavideki amaç karpal tüneldeki ödemin azaltılıp, median sinirin rahatlatılmasıdır. Etkisi 1-2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. Gerekli durumlarda, özellikle yararlanan hastalarda enjeksiyon tekrarlanabilir.
Cerrahi nasıl yapılmaktadır?
Karpal tünel cerrahisi lokal anestezi altında yaklaşık bir saat süren bir işlemdir. Cerrahide tüneli çevreleyen doku kesilerek median sinir rahatlatılır. Hasta aynı gün evine gönderilir. Cerrahi komplikasyon nadirdir ve başarısı yüksektir.

Randevu Talep Et!

Haftaiçi 09:00 - 18:00, Cumartesi 10:00 - 18:00 arası için randevu talep edebilirsiniz.
Randevu talepleriniz için her gün saat 09:00' dan itibaren telefonla ulaşabilirsiniz.

İÇİN TEKLİF AL